Smrt
Mnoho kaprů zahyne ještě před porážkou, a to zejména v důsledku nemocí, zranění, tepelného šoku, stresu či udušení. Ostatní kapři jsou zabiti na ulici.

Podle předpisů by měli být nejdříve omráčeni ranou do hlavy a poté vykrveni, ale tento postup se až příliš často nedodržuje. Jak ukázaly naše rešerše, mnoho kaprů není při usmrcování dostatečně omráčeno. Jiní zase nejsou vykrveni hned po omráčení, a mohou se tak probudit s těžkými bolestmi hlavy v igelitové tašce, nebo dokonce procitnout při odřezávání šupin.

Zabíjení po domácku není prakticky nijak kontrolováno. Ryby jsou často doslova ubity k smrti zcela nezkušenými lidmi. Starý kreslený vtip zobrazující strýce s kladivem v ruce, jak hledá kapra pod pohovkou, není bohužel příliš vzdálen realitě.