Strach
Kapři jsou za svůj život několikrát přemísťováni. Před vylovením se jim nejprve několik dní vypouští voda z rybníku, což vede k tomu, že se ryby musejí stahovat na jeho nejhlubší místo. Tak se postupně zmenšuje jejich životní prostor a narůstá koncentrace ryb, což je pro ně nesmírně stresující. Na větších rybnících rybáři kapry do loviště nahání i tím, že mlátí tyčemi do vody.

Po vylovení je rybáři sunou po dlouhé vaně s otvory, jimiž propadávají malé ryby. Tak se třídí podle velikosti. V otvorech občas nějaká ryba uvízne. Přeživží kapři jsou pak doslova nasypáni do přecpaných nádob a odvezeni do jiného rybníka nebo do sádek. Kapři jsou v kádích někdy nuceni dočasně pobývat s dravými rybami, před nimiž nemohou utéci.

V kádích na ulici jsou kapři neutále obtěžováni prodejci, kteří míchají vodou (přehazují jednoho přes druhého), aby našli rybu vhodné váhové kategorie. Kapři, kteří jsou zabiti doma, jsou na tom ještě hůře, protože děti s nimi někdy zacházejí jako s hračkou na koupání.

Vědecký výzkum dokazuje, že ryby trpí strachem a očekáváním bolesti. - Prof. Andrzej Elzanowski, zoolog.