Často porušované zákony
Obecná ustanovení ochrany zvířat, která bývají porušována*
(§ 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb.)

Za týrání se považuje zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.

* v praxi nepostihnutelné; vhodné spíše pro dopisy médiím

Přechovávání
(§ 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 382/2004 Sb.)

Živé tržní ryby v zařízení používaném v rámci podnikatelské činnosti se před usmrcením přechovávají v kádích a příručních nádržích při neustálé výměně a přítoku vody, která neohrožuje jejich zdravotní stav, popřípadě při zajištění jiného účinného způsobu provzdušňování nebo okysličování vody, a to při odpovídající hustotě obsádky a množství kyslíku ve vodě:

Teplota vody ve °C Maximální hmotnost ryb v kg na 1000 litrů
0 – 5 1200
5 – 10 1000
10 – 15 700

Usmrcování
(§ 5g zákona č. 246/1992 Sb.)

Ryby lze usmrcovat pouze omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a následným vykrvením přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou nebo se přetnou žaberní oblouky a provede vykrvení. Před ukončením vykrvení se nesmí provádět žádný zpracovatelský úkon. Nástroje, materiál, vybavení sloužící k omračování a vykrvování musí být sestrojeny, udržovány tak, aby k úkonům docházelo rychle a účinně.

Je přímo ZÁKONEM ZAKÁZÁNO* a považováno za TÝRÁNÍ při manipulaci s živými rybami:
  • Zbavovat živé ryby šupin nebo ploutví
  • Vsouvat rybám prsty pod skřele do žáber
  • Vtlačovat prsty do očnic
  • Násilně vytlačovat jikry nebo mlíčí
* § 4 odst. 1 písm. t) zákona č. 246/1992 Sb.

Péče o zraněné ryby
(§ 12 odst. 4 a § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 246/1992 Sb.)

Každé hospodářské zvíře, na němž se projeví příznaky onemocnění nebo zranění, musí být bez odkladu náležitě ošetřeno v souladu se zvláštními právními předpisy. Za týrání se považuje vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení.

Přeprava
(§ 8c zákona č. 246/1992 Sb.)

Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení. Zařízení k nakládce a vykládce, pokud jsou použita, musí být navržena, konstruována, udržována a provozována tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost.

Stanete-li se svědky výše popsaného porušování zákona na ochranu zvířat, vyplňte náš jednoduchý formulář. Informace bude v kopii poslána i Státní veterinární správě.

Můžete též telefonicky kontaktovat místní veterinární správu (seznam kontaktů), možná budou mít vůli případ řešit.